Privacyverklaring Fysiotherapie Merkens

Persoonsgegevens die worden verwerkt:


Fysiotherapie Merkens kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Fysiotherapie Merkens en/of omdat u deze zelf verstrekt. Fysiotherapie Merkens kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres – Uw IP-adres


Waarom fysiotherapie Merkens uw persoonsgegevens nodig heeft:


In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.


Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

voor fysiotherapeutische zorgverlening;

voor doelmatig beheer en beleid;

voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

Alle medewerkers binnen fysiotherapie Merkens hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.


Hoe lang fysiotherapie Merkens uw gegevens bewaart


Fysiotherapie Merkens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een goede zorgverlening. Voor medische gegevens is de bewaartermijn in principe 15 jaar ( vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van uw behandelaar.


Delen met anderen


Fysiotherapie Merkens verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Privacyverklaring


In kaart brengen websitebezoek


Op de website van Fysiotherapie Merkens worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Fysiotherapie Merkens gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Beveiligen


Fysiotherapie Merkens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fysiotherapie Merkens maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fysiotherapie Merkens verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met fysiotherapie Merkens op via info@fysiotherapiemerkens.nl. www.fysiotherapiemerkens.nl is een website van Fysiotherapie Merkens. Fysiotherapie Merkens is als volgt te bereiken:


adres: Koornmarkt 14A, 4001 KW Tiel


Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 74887300

Telefoon: 06-40279081

E-mailadres: info@fysiotherapiemerkens.nl

Fysiotherapie in Tiel

Fysiotherapie Merkens is gevestigd in het bedrijfscentrum ‘de Bron’ aan de Lingedijk te Tiel, en is opgericht door Annette Merkens. Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en makkelijk toegankelijk voor iedereen. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met een podotherapeut. Door deze samenwerking bent u als patiënt uiteindelijk beter geholpen.

Bekijk de website voor de podotherapiepraktijk in Tiel van Voetencentrum Wender.

Onze Specialisaties

Oncologische Fysiotherapie

Oedeemtherapie

Openingstijden

Maandag - op afspraak

Dinsdag - 08:00-17:00

Woensdag - 08:00-17:00

Donderdag - 08:00-21:00

Vrijdag - 08:00-17:00

Zaterdag - op afspraak

Zondag - gesloten

© Copyright 2021 Fysiotherapie Merkens | Alle Rechten Voorbehouden